Categorie Datacenters

Het Rijksinkoopstelsel bestaat uit verschillende portfolio's en deze zijn ingedeeld in categorieën. De categorieën zijn verantwoordelijk voor de inkoop van een specifiek product of dienst voor geheel het Rijk. De categorie Datacenters is toegekend aan het IUC-Noord.

Doelstelling

Het doel van de categorie is vertaald in de missie. Deze luidt: “Categoriemanagement datacenters verbindt kennis en kunde van overheidsdatacenters en inkoopuitvoeringscentra, regisseert activiteiten en behaalt resultaten. De inkoop van de categorie is professioneel en transparant.”

De categorie heeft de volgende inkoopdoelen:

  1. Kosten. Door inkoopbehoeftes van ODC’s en hun klanten binnen nadere overeenkomsten slim te bundelen (standaardiseren), realiseert IUC-Noord besparingen. Analyses van uitgaven maken het besparingspotentieel inzichtelijk en bieden de mogelijkheid om tegen scherpe(re) condities contracten af te sluiten voor componenten.
  2. Kwaliteit & Service. Een hoge klanttevredenheid ontstaat door het leveren van kwaliteit en goede service van inkoopdiensten. Het regelmatig borgen van de continuïteit van levering en diensten is voor de inkoopfunctie van primair belang.
  3. Innovatie. Categoriemanagement draagt bij aan de innovatiedoelstelling van het rijk door marktontwikkelingen actief te volgen en gestructureerd te delen.
  4. Duurzaamheid. De categorie datacenters geeft het voorbeeld door kaders te verzamelen en te vertalen in adviezen.
  5. MKB vriendelijk. De eisen uit de gids proportionaliteit zijn leidend, relaties worden aangegaan.

Om deze doelen te bereiken hanteert het IUC-Noord een inkoopstrategie die aansluit op de business / ict ontwikkelingen. Deze inkoopstrategie behandelt achtereenvolgens:

  • De strategische positionering. Dit behandelt de mate van samenhang en/of (on)gelijksoortigheid van de opdrachten en de gewenste relatie met de markt, rekening houdend met de samenstelling van de markt.
  • Vraagbundeling – wie werkt met wie samen? Dit heeft betrekking op de mogelijkheden voor verschillende aanbestedende diensten om samen te werken.
  • Impact op de markt – leveranciersreductie versus toegang MKB. Dit behandelt de invloed van samenvoeging op toegang tot de opdracht voor voldoende bedrijven uit het midden-en klein bedrijf.

Scope

Onder de scope van de categorie Datacenters vallen alle producten en diensten die logischerwijs tot een datacenter of datacenter-toepassing behoren. De scope bestaat uit het leveren van hardware componenten, hardware gerelateerde software, geïntegreerde systemen, en aan hardware en/of geïntegreerde systemen gerelateerde diensten.

De scope is onderverdeeld in zeven subcategorieën (working areas): Housing, Network, Servers, Storage, Management, Integration, Security en Continuity.

Meer info:

Voor nadere informatie over de categorie kunt u contact opnemen met:

Albert Geuchies, Contractmanager Datacenters (06-28522044)

Rene Bergsma, Categoriemanager Datacenters (06-12504108)

Ellen Voorma, Leveranciers- en contractmanager (0615038130)