Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

In Nederland willen we dat openbare voorzieningen toegankelijk zijn voor alle burgers. Dat geldt ook voor websites. Want ieder mens heeft het recht om net als ieder ander mee te doen in de maatschappij.

Toegankelijkheidseisen

Een toegankelijke website is voor alle gebruikers beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen Link opent externe pagina (voorheen 'webrichtlijnen') voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549 .

Toegankelijkheidsverklaring

De volledige toegankelijkheidsverklaring van IUC-Noord vindt u op het hoofddomein van DUO: duo.nl/toegankelijkheid.