Strategie voor duurzaam, sociaal en innovatief opdrachtgeverschap door de Rijksoverheid

Wat is inkopen met impact?

Wat de Rijksoverheid doet heeft altijd, direct of indirect, impact op Nederland. Dat geldt ook voor opdrachtgeverschap en inkoop door het rijk. We kopen zorgvuldig in en willen de beste kwaliteit voor de beste prijs. Maar we kijken ook naar wat we met inkoop bereiken, zoals duurzaamheid, innovatie en het beschermen van mensenrechten.

Voor inkopen met impact bestaan ook andere termen. Duurzaam inkopen, sustainable procurement, circulair inkopen, maatschappelijk verantwoord inkopen (mvi) en ketenverantwoordelijkheid zijn hier voorbeelden van. Bij inkopen met impact houden we naast de standaard-aspecten van het inkoopproces ook rekening met sociale- en milieu-aspecten. Inkopen met impact is een onderdeel van mvo (maatschappelijk verantwoord ondernemen).

Inkopen met impact als onderdeel van mvo.

Inkopen met impact is dus een onderdeel van mvo (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Een organisatie die aan mvo doet, draagt verantwoordelijkheid voor maatschappelijke problemen. Voorbeelden daarvan zijn luchtvervuiling, klimaatverandering en slechte arbeidsomstandigheden. Organisaties die aan mvo doen willen bijdragen aan het oplossen van deze problemen. Dit geldt voor alle bedrijfsprocessen, dus ook voor inkoop.

Inkoop heeft de regie over de toeleveringsketen. Inkopers kunnen de vraag naar duurzaam of circulair geproduceerde goederen stimuleren en creëren. Mede daardoor kunnen ze de mvo-doelstellingen positief beïnvloeden. Inkopen met Impact : een duurzame reis die overal kan beginnen.

inkopen met impact.PNG

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Inkopen met impact, maatschappelijk verantwoord inkopen (mvi) of onze duurzaamheidsambities? Download dan nu de brochures.

Voor onze afnemers: Dr. Denker