Leveranciers- en Contractmanagement

Binnen de rijksoverheid heeft elk ministerie contractmanagement georganiseerd om tussen de categorie en afnemers de juiste inkoopschakel te hebben. De leveranciers- en contractmanager (LCM) heeft daarbij een verbindende rol.

Leveranciers- en contractmanagement

De belangrijkste taak van LCM is het bijdragen en ondersteunen van het inkoopproces, opdat er op rijksbreed en decentraal niveau doelmatig en rechtmatig ingekocht wordt.

Met leveranciers- en contractmanagement bewaakt IUC-Noord de naleving van afspraken die contractueel zijn vastgelegd. Het gaat daarbij niet alleen om inhoudelijke afspraken over de uitvoering, maar ook om afspraken over prijzen, indexaties, rechten en plichten. Ook vinden er periodiek gesprekken plaats tussen medewerkers van IUC-Noord en de leverancier over de tevredenheid en uitnutting van het contract. De opgedane kennis informatie en ervaringen van afnemers wordt weer meegenomen bij nieuwe inkoopopdrachten.

Bij eventuele problemen kan IUC-Noord optreden als professionele vertegenwoordiger namens de afnemer. De afnemer kan zich richten op de inhoud en de relatie met de opdrachtnemer. Kortom: er zijn voldoende zaken die besparingen en kwaliteitsverbetering opleveren. Door samen met afnemers de dienstverlening voor contractmanagement in te vullen, sluit IUC-Noord volledig aan bij hun wensen en behoeften, wat bijdraagt aan draagvlak en betrokkenheid.

LCM heeft alleen het rijksbrede werkveld in hun beheer. Voor informatie of vragen over leveranciers- en contractmanagement kunt u contact opnemen via, iuc-lcm@iuc-noord.nl.

Naast het algemene emailadres kunt u voor specifieke vragen ook contact opnemen met de verschillende portfoliohouders binnen LCM: