Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media. De raad adviseert, zowel gevraagd als ongevraagd, over het cultuurbeleid in Nederland. Meestal brengt de raad advies uit op verzoek van de minister van Cultuur.

Daarnaast geeft de raad ook zogenoemde 'uitvoeringsadviezen'. Dit zijn adviezen over de aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten (Monumentenwet); over aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud (Subsidieregeling instandhouding monumenten) en over voorwerpen en verzamelingen die van bijzondere, cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis zijn (Wet tot behoud van cultuurbezit).

Mocht je meer willen weten over de Raad voor Cultuur, klik dan op onderstaande link voor meer informatie:

http://www.cultuur.nl/