College voor Toetsen en Examens

Honderdduizenden Nederlanders komen jaarlijks in contact met het werk van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE): als kandidaat, als werkgever of als vervolgopleider. Per jaar vinden er meer dan 2 miljoen afnames plaats van centrale toetsen en examens.

Het is de taak van het CvTE om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, te waarborgen en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen. De examens en toetsen die tot het takenpakket van het CvTE behoren:

  • - de centrale examens in het reguliere voortgezet onderwijs;

  • - de rekentoets voortgezet onderwijs;

  • - de staatsexamens voortgezet onderwijs;

  • - de staatsexamens Nederlands als tweede taal;

  • - de centrale examens Nederlandse taal, rekenen en Engels in het mbo;

  • - de Centrale Eindtoets primair onderwijs;

  • - de ontwikkeling van de diagnostische tussentijdse toets.

Mocht je meer willen weten over het College voor Toetsen en Examens, klik dan op onderstaande link voor meer informatie:

https://www.hetcvte.nl/