Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Werken aan een veiliger en rechtvaardiger Nederland. Als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie dragen wij als CJIB hieraan bij door: het uitvoeren van een geloofwaardige en maatschappelijk verantwoorde sanctietoepassing, het coördineren van strafrechtelijke beslissingen en het delen van informatie met ketenpartners en opdrachtgevers ter verbetering van de prestaties van de strafrechtketen.

Mocht je meer willen weten over het CJIB, klik dan op onderstaande link voor meer informatie:

https://www.cjib.nl/