Klanten

Een resultaat van de veranderingen voor de inkoopfunctie binnen het Rijk is de oprichting per 1 juli 2013 van het Inkoop Uitvoeringscentrum Noord (IUC-Noord). IUC-Noord is onderdeel van de Shared Service Organisatie Noord (SSO-Noord).

IUC-Noord verzorgt inkoopdienstverlening voor de volgende organisaties:

 1. Adviesraad voor Wetenschap- en Technologiebeleid
 2. Bestuursdepartement OCW (BD)
 3. Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 4. College voor Toetsen en Examens
 5. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 6. Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed
 7. Inspectie van het Onderwijs (IvhO)
 8. Nationaal Archief (NA)
 9. Onderwijsraad
 10. Raad voor Cultuur
 11. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)