Inhuren

Het inhuuroffice van IUC-Noord regelt de inhuur van extern personeel voor zijn afnemers en adviseert waar nodig. De verzoeken zijn specifiek ict-gerelateerd. Bijvoorbeeld een Java-ontwikkelaar of een functioneel ontwerper. Voorbeelden van niet-ict gerelateerde aanvragen zijn een implementatiemanager of een projectleider.

De medewerkers van het inhuuroffice plaatsen de klantenwens volgens de regels in de markt en verwerken contractmutaties. Het inhuuroffice fungeert als intermediair tussen potentiële leveranciers en managers, en behoudt overzicht van het inkoopproces, tot en met de contractering van de nieuwe extern medewerker.

Wat is externe inhuur?

Externe inhuur is binnen de rijksoverheid een breed en complex begrip dat wel eens voor verwarring zorgt. Maar wat wordt nou eigenlijk bedoeld met het begrip "Externe inhuur"?

In de Rijksbegrotingsvoorschriften staat de volgende definitie van Externe inhuur:

"Externe inhuur is het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de rijksoverheid in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, middels het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid waarop door de opdrachtgever mede gestuurd wordt."

Twee begrippen in de definitie bepalen of er wel of geen sprake is van externe inhuur: namelijk een private organisatie én de sturingsrelatie ten opzichte van de opdrachtnemer.

Niet al het ingehuurde personeel valt volgens de rijksbegrotingsvoorschriften onder de definitie van externe inhuur. Uitbesteding is ook een vorm van externe inhuur, maar de inzet van externen gaat dan niet ten laste van het normbedrag externe inhuur.

Om te bepalen of uw opdracht een inhuur of een uitbesteding is , kunt u gebruik maken van deze handreiking.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het inhuren van externen? Stuur dan een mail naar het Inhuuroffice van IUC-Noord.

None

ICT-Inhuur

Het inhuren van extern personeel zijn specifiek ict-gerelateerd: bijvoorbeeld een Java-ontwikkelaar of een functioneel ontwerper.

None

Overige Inhuur

Inhuren van extern personeel op gebied van o.a. Inkoop, Financieel, Juridisch, Auditdiensten, Advies en Management