Heeft u behoefte aan het inhuren van extern personeel?

Het inhuren van extern personeel valt onder het portfolio Organisatie & Personeel. Dit portfolio beschikt over 10 raamcontracten, waarbinnen externe ict-gerelateerde capaciteit d.m.v. minicompetities in de markt worden uitgevraagd.

Verzoek tot Inhuuraanvraag

Voor alle klantorganisatie van IUC-Noord geldt bij het indienen van een inhuuraanvraag het Inhuuraanvraagformulier.

Medewerkers van DUO kunnen een inhuuraanvraag maken middels een Melding Benodigde Personele Capaciteit (MBPC) in SAP, waarbij ook het aanvraagformulier ingevuld dient te worden. Welke als bijlage wordt toegevoegd aan de MBPC aanvraag in SAP. Klik hier om direct naar het MBPC formulier te gaan.  

Nieuwe raamovereenkomst ICT-inhuur

Per 1 januari 2021 zal de nieuwe Raamovereenkomst voor ICT Inhuur ingaan. Het aantal inhuurformulieren is teruggedrongen naar twee stuks. Een inhuurformulier specifiek voor ICT DUO Groningen en een inhuurformulier voor ICT DUO Den haag - ICT OCW overig.

DUO Groningen:

OCW overig - DUO Den Haag:

CJIB:

Als de MPBC aanvraag is goedgekeurd bij de verschillende disciplines binnen DUO dan zal de inhuuraanvraag bij het Inhuuroffice binnenkomen, en zal het inhuuroffice contact met u opnemen om het functieprofiel met u door te nemen.

Het proces

Het inhuurproces heeft een gemiddelde doorlooptijd van 16 dagen vanaf het moment van de ontvangstaanvraag tot de definitieve gunning. Het proces bestaan uit de volgende onderdelen:

A. Bepalen inkoopprocedure - Afstemmen met klant en inventariseren vervolgacties

B. Uitvoeren aanbesteding- Opstellen en vaststellen aanbestedingsstukken en publicatie

C. Uitvoeren aanbesteding – Beantwoorden NVI vragen

D. Uitvoeren aanbesteding-Ontvangst en beoordeling offertes

E. Beslissen over aanvaarding gunningsadvies

F. Gunningsadvies aanvaarden

Inhuurproces

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het inhuren van Externen? Stuur dan een mail naar het Inhuuroffice van IUC-Noord.